Flygtninge, minoriteter og kulturmøder
Kendte Stemmer… Benjamin Koppel

Kendte Stemmer… Benjamin Koppel

Foto: Robin Skjoldborg

Hvem er du? Benjamin Koppel, musiker, komponist, kunstnerisk leder af Summer Jazz. Deltager gerne i politiske debatter, da jeg har en klar holdning til langt de fleste samfundsspørgsmål og problematikker.

Hvorfor ytrer du dig i offentligheden? Når jeg møder, ser eller oplever uretfærdighed, uansvarlighed eller ubetænksomhed så forekommer det mig vanskeligt ikke at reagere og ytre min holdning. Jeg er så demokratisk anlagt, at jeg føler det som en borgerpligt at tage stilling, og også offentligt at give min holdning til kende.

Hvilke konsekvenser har det for dig? Jeg forsøger at holde fast i, at folk skal kende mig for mit kunstneriske virke, for mit musikerskab og for mine mange forskelligartede aktiviteter som musiker og musikprojektmager. Når jeg så fra tid til anden ytrer mig – og bliver hørt og taget alvorligt i politiske sammenhænge, så bliver jeg, velsagtens som de fleste andre, der aktivt taget stilling, også ind i mellem mødt med skepsis, mistro og – heldigvis sjældnere – mere hadefulde ytringer. Men langt de fleste reagerer heldigvis positivt på, at jeg som en delvis kendt person bruger den opmærksomhed, der er på min person, til at pege på de problemer, som jeg ser og støder på. Fx i forbindelse med flygtningedebatten, hvor jeg har været initiativtager til en indsamling, der skal hjælpe folk, der har fået bøder for at hjælpe flygtninge, økonomisk. Et sådan projekt skabte megen røre og fik utallige kommentarer på vejen, langt de fleste støttende og positive, nogle hadske og heldigvis ganske få direkte truende.
Jeg har da også oplevet at blive svinet til, da jeg tog initiativ til at gennemføre en række koncerter rundt omkring i asylcentre i Danmark, men igen heldigvis langt mere support og velvilje.

Hvordan er du med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Jeg forsøger i det daglige aktivt at tage stilling hvordan jeg og min familie kan leve i pagt med vores værdier, som grundlæggende handler om bæredygtighed, mellemmenneskelig tolerance, miljø- og klimaansvarlighed, åbenhed, hjælpsomhed og generøsitet. Og det er langt fra altid at jeg og vi kan leve op til det – men vi gør forsøget ihærdigt og til stadighed.

Hvilke projekter synes du fortjener større opmærksomhed? Der er mange opmærksomhedspunkter i Dagens Danmark som jeg synes fortjener større opmærksomhed og fokus. Fx hvordan vi som samfund behandler de udstødte, de mennesker med lavest indkomst, folk med psykiske problemer, asylansøgere, miljøet, kulturen… Vi lever i et lille hjørne af verden hvor vi gennemsnitligt har langt mere end langt de fleste mennesker på resten af kloden – og alligevel har vi svært ved som samfund at have empati nok overfor de svagest stillede, økonomiske interesser går dagligt forud for medmenneskelige hensyn og forud for omtanke for miljø, lokalt som globalt. Og det på trods af, at vi har så uendelig meget mellem vores hænder, så mange muligheder, så meget overskud og så meget potentiale som samfund. Derfor tænker jeg, at vi grundlæggende bør have en større forståelse for og en større forandringsvilje i forhold til som samfund at fjerne fokus fra evig økonomisk vækst til at have blik for hvordan vi passer bedre på verden og på alle de levende væsener, mennesker som dyr og planter, der er på planeten. Til gavn for fremtidige generationer.

Følg Benjamin Koppel på Facebook.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.