Må jeg præsentere
Må jeg præsentere… Andreas Lloyd fra Medborgerne

Må jeg præsentere… Andreas Lloyd fra Medborgerne

Hvem er du? Jeg hedder Andreas Lloyd. Jeg er medstifter af Medborgerne – en forening, der arbejder for at opbygge en bredt forankret borgeralliance på Nørrebro og Bispebjerg i København. Vi har netop fået tilsagn om støtte fra Tryg Fonden, hvilket betyder, at jeg fra 1. april vil blive ansat som ‘community organiser’.
Vi har endnu ikke fundet en god oversættelse af titlen ‘community organiser’, men kort fortalt handler det om at organisere lokale fællesskaber. En organiser har samme rolle, som en træner har for et fodboldhold: Han eller hun skal både være “talentspejder” og finde og samle lokale handlekraftige borgere omkring de sager, der er vigtige for dem. Og så træne og støtte dem, så de sammen kan opbygge politisk slagkraft og skabe positive forandringer i deres lokalsamfund.
Grundreglen for dette arbejde er, at “man aldrig må gøre for andre, hvad de er i stand til at gøre for sig selv.” (en fodboldtræner løber jo heller ikke ind på banen og prøver at sparke til bolden, vel?)

Hvorfor er du en del af dette projekt? Jeg har altid været optaget af, hvordan vi kan skabe en mere værdig, retfærdig og bæredygtig verden. Men efterhånden har jeg indset, at jeg i mange år var uvillig til at forholde mig til den allermest grundlæggende forudsætning for at skabe bæredygtige sociale forandringer: Magt.
Vi er ofte bange for ordet magt, fordi det lyder som at tvinge ting ned over hovedet på folk. Men i sin essens er magt blot evnen til at skabe forandringer. Hvis vi undlader at forholde os til magt, så overlader vi den bare til andre, der ikke er bange for at tage den.
Jeg er engageret i Medborgerne, fordi vores mål er at bekæmpe magtesløshed. Vi ønsker at styrke almindelige borgeres demokratiske handlekraft og vække troen på, at vi alle kan være med til at gøre drømmen om et retfærdigt, bæredygtigt og værdigt samfund til virkelighed.

Hvad går projektet kort ud på? Vores mål er at opbygge en lokal borgeralliance, der kan styrke naboskab og demokratisk engagement i Nørrebro-Bispebjerg – en af Danmarks mest udsatte og kulturelt mangfoldige bydele. Igennem de sidste 15 år har Københavns Kommune og en række almene boligselskaber udført en række boligsociale indsatser på Nørrebro-Bispebjerg i form af bl.a. helhedsplaner, områdefornyelser og gadeplansprojekter. Men effekten har været begrænset. Dette skyldes dels at problemer og løsninger på forhånd er defineret af udefrakommende myndigheder, hvilket gør, at lokale borgere ikke tager ejerskab for projekterne. Dels, at disse indsatser som regel er tidsafgrænsede, og derfor ofte savner langsigtet forankring, der rækker ud over projektperioden.
Derfor er det vigtigt at understrege, at en lokal borgeralliance netop ikke er et projekt. Det er en ny måde at skabe lokalsamfund på. En sådan alliance er en platform, hvor borgerne sammen kan udvikle løsninger på de problemstillinger, som påvirker dem alle, men som ingen af dem er i stand til at løfte alene. Det kan være alt fra tryghed i gaderne. En stærk og mangfoldig folkeskole. Eller værdig velkomst af flygtninge. Vi ved det ikke endnu. For hele pointen er, at det er de sager, som der er vigtigst for de lokale borgere og fællesskaber, som alliancen vil sætte fokus på. Og det ved vi ikke før vi har været ude og tale med dem og opbygge relationer til dem.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? En sådan borgeralliance vil ikke kun være en platform for at skabe bæredygtige sociale forandringer i lokalsamfundet, det er i lige så høj grad at opbygge nye relationer, der styrker sammenhængskraften i lokalsamfundet, gøre lokale borgere i stand til selv at identificere fælles lokale problemstillinger og sammen lære at udvikle og gennemføre egne løsninger på disse problemer.

I dag er der over 150 sådanne lokale borgeralliancer i bl.a. USA, Storbritannien, Canada og Tyskland. F.eks. samler den britiske borgeralliance Citizens UK over 300 organisationer og titusindvis af lokale borgere på tværs af religion, social baggrund og etnicitet omkring sager som f.eks. levedygtige lønninger, trygge gader og værdige vilkår for asylansøgere. Derved styrker alliancen ikke blot relationer i lokalsamfundet, men også marginaliserede borgeres demokratiske deltagelse. Vi mener, at vi har brug for en lignende bevægelse i Danmark.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? En borgeralliance er en selvstændig, tværpolitisk organisation drevet og financieret af de lokale organisationer og fællesskaber, der indgår som medlemmer. Det er altså lokale fællesskaber, og ikke enkelte lokale borgere, der indgår som medlemmer i alliancen. Som enkeltperson kan du altså kun blive medlem af borgeralliancen, hvis et lokalt fællesskab, du er en del af – f.eks. din fagforening, dine børns skole, din kirke, din moské eller en anden gruppe eller forening – bliver medlem af alliancen.
Den vigtigste måde du kan deltage er altså ved at få din organisation til at blive medlem af borgeralliancen:
Mød os til en kop kaffe og hør mere om vores arbejde, og hvad din organisation kan få ud af at deltage i samarbejdet omkring en lokal borgeralliance i København.
Anbefal projektet i din organisation og til andre, der kan hjælpe projektet på vej.
Invitér os til at komme og fortælle om community organising i jeres organisation.

Læs mere om Medborgerne på deres hjemmeside her eller Facebook her

andreas-portrait

1 thought on “Må jeg præsentere… Andreas Lloyd fra Medborgerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.