Børn og unge i udsatte positioner
Må jeg præsentere… Asiya Tabassum fra Girlz United

Må jeg præsentere… Asiya Tabassum fra Girlz United

Hvem er du? Jeg hedder Asiya Tabassum, og har en bachelor i Engelsk fra Københavns Universitet. Jeg har siden 2014 været frivillig i foreningen Girlz & Kidz United, tidligere som netværksansvarlig bestyrelsesmedlem og nu som bestyrelsesformand.

Hvorfor er du en del af dette projekt? Frivillighed har været en naturlig del af mit liv i flere år, hvor jeg har følt et ansvar for at gøre en forskel for udsatte grupper i samfundet, primært børn. Både det at arbejde med og for børn er en meget givende proces, da der ofte ikke er langt til konkrete resultater af ens arbejde, og man dermed kan være med til at gøre en betydelig forskel i et barns liv.

Jeg kan ikke understrege vigtigheden af et aktivt fritidsliv for børn nok. I særdeleshed for børn fra ressourcesvage familier, hvor det at indgå i meningsfyldte fællesskaber i foreningslivet, kan være med til at nedbryde nogle af de barrierer som de møder i andre sociale sammenhæng. Derfor har jeg valgt at engagere mig i en forening, hvor der arbejdes på at skabe gode rammer for positive fælleskaber, og hvor mangfoldighed er en selvfølge.

Hvad går projektet kort ud på? Girlz & Kidz United er en folkeoplysende forening, der laver kulturelle fritidsaktiviteter for piger i folkeskolealderen i København. Vi laver aktiviteter i udsatte byområder på Amager, samt i Sydhavnen, Nordvest og snart også på Nørrebro. I Girlz & Kidz United kan børn gå til madlavning, kreativt værksted og dans, og der er plads til alle, uanset baggrund og forudsætninger.

Girlz & Kidz Uniteds aktiviteter drives af frivillige instruktører, der sammen gør en indsats for at skabe et trygt miljø, hvor børn kan mødes på tværs af sociale og kulturelle skel, og opleve glæden ved aktivt at indgå i et socialt og kreativt fællesskab. Girlz & Kidz Uniteds instruktører planlægger aktiviteterne med udgangspunkt i børnenes behov og forudsætninger, og går op i, at alle børn skal have noget ud af at deltage.

Girlz & Kidz Uniteds instruktører vil gerne være noget for vores medlemmer. For at give dem mere tid til at danne relationer til børnene, er det typisk en gruppe på 4-6 frivillige instruktører, der har ansvaret for en aktivitet. Samarbejdet i et tæt knyttet team, giver også vores instruktører energi og overskud til at løfte opgaven for børnene.

I Girlz & Kidz United opkvalificerer vi vores frivillige fagligt med kurser og workshops, ligesom vi understøtter trivslen i vores frivilligmiljø med sociale aktiviteter og inddragelse i foreningens udvikling. Det bidrager alt sammen til den hyggelige og velforberedte stemning, børnene møder på Girlz & Kidz Uniteds aktiviteter.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Vi gør Danmark til et bedre og sjovere sted at være for børn, ved at introducere dem til foreningslivet. Vi tror på, at alle børn burde have lige adgang til de mange glæder et aktivt fritidsliv medfører, og arbejder derfor på at skabe en rummelig og inkluderende forening. Vi har et særligt fokus på at inddrage udsatte børn i foreningen og gør en ekstra indsats for, at de føler sig trygge og velkomne i det nye fælleskab.

Samtidig er vi med til at fremme den gode frivillighedskultur – frivilligheden er kernen i vores forening, alle vores hold er drevet af frivillige kræfter, der brænder for deres fag og for at videregive deres glæde for faget til børn.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? Der er mange muligheder for at biddrage til vores arbejde, blandt andet ved at blive instruktør på et af vores hold, eller som medlem af vores PR-udvalg. For mere information kan man besøge vores hjemmesider www.girlzunited.dk og www.kidzunited.dk, like vores Facebooksider Girlz United og Kidz United eller sende os en mail på info@girlzunited.dk. Endeligt er vores telefonnummer 61 71 53 38, så giv os et ring!

 

Herunder følger nogle fine stemningsbilleder fra nogle af Girlz og Kids Uniteds arrangementer

 

                      

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.