Børn og unge i udsatte positioner
Må jeg præsentere… BIEN

Må jeg præsentere… BIEN

BIEN er en lokal filantropisk forening på Christianshavn.
Foreningen blev oprettet i 1920 med det formål, at give konfirmationshjælp til de mange dengang meget fattige og børnerige arbejderfamilier, på Christianshavn. I dag går hjælpen både til pensionister og konfirmander på Christianshavn.

BIEN blev stiftet den 16. november 1920 i beværtningen 2. Kreds, der dengang lå i kælderen i Prinsessegade 50. Her to år efter at 1. verdenskrig var slut, var Danmark præget af lavkonjunktur og fattigdom. Store dele af befolkningen på Christianshavn var fattige og mange havde ikke råd til at give deres børn en konfirmation med fest gaver og tøj. Der fandtes en velgørende københavnsk forening ved navn “P”, men den var slet ikke i stand til at hjælpe de mange fattige familier. Derfor blev BIEN stiftet. 34 christianshavnere mødte op den 16. november 1920 og konfirmationsforeningen BIEN blev stiftet, med det formål, at opklæde værdigt trængende
konfirmander på Christianshavn. Den 14. december samme år afholdt man den første generalforsamling, hvor BIENs love endeligt blev vedtaget. Man besluttede at skaffe de fornødne midler til hjælpen ved at indføre et “propsystem” og derudover foretage indsamling på bydelens værtshuse ved at ophænge indsamlingsbøsser. Allerede det første år kunne BIEN beklæde hele 23 konfirmander.Foreningen støtter det sociale sammenhold, ved at arrangere skovture og fester til rimelige priser.

BIEN har mere end 400 medlemmer og nyder bred støtte fra værtshuse og forretninger i lokalområdet.
Midlerne til BIENs arbejde kommer ind gennem kontingenter, annoncer i BIENs blad, indsamlingsbøsserne på værtshusene, gaver og ikke mindst fra indtægterne på BIENs dag.

To gange om året afholder BIEN Banko. Det foregår i CIK i Bådsmandsstræde. Præmierne kan være donationer fra de handlende på Christianshavn. Disse arrangementer er altid velbesøgte og en god lejlighed til at møde venner og bekendte. Årets første Bankoaften er i foråret og den sidste i december måned.

Hvert år glæder BIENS medlemmer sig til at komme på skovtur. Det er altid en overraskelse, hvor vi kører hen. Det er en heldagstur, hvor vi får frokost på en restaurant. Undervejs er der pitstops og ruten bliver planlagt, så vi får set meget af Danmarks smukke natur.

Når året er omme, laves der regnskab over, hvilket sted der har haft det største salg af BIENs lightere og dermed bidraget til BIENs velgørende arbejde.

Årets højdepunkt er BIENS DAG, der afholdes en lørdag i juni måned. De sidste mange år er det
foregået på pladsen neden for Elefantens Bastion ved milepælen. Festlighederne starter som regel ved 12-tiden og slutter kl. 20 om aftenen. Det er en populær begivenhed på Christianshavn.

Følg BIEN på Facebook https://www.facebook.com/BienChristianshavnsFilantropiskeForening/?fref=ts, så du ikke går glip af alle deres festlige måder at samle ind til værdigt trængene.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.