Flygtninge, minoriteter og kulturmøder
Må jeg præsentere… Denise Torp fra 100procentnødhjælp

Må jeg præsentere… Denise Torp fra 100procentnødhjælp

Hvem er du? Mit navn er Denise Torp Kastrup. Jeg er uddannet folkeskolelærer og underviser på en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse I København.

Jeg er medstifter af foreningen 100procentnødhjælp, bestyrelsesmedlem, kasserer og har ansvar for bl.a. regnskab. Derudover har jeg af flere omgange rejst ud som ambassadør for foreningen og lavet frivilligt arbejde, i forbindelse med mennesker på flugt, i Grækenland.

Hvorfor er du en del af dette projekt? Jeg har altid været meget berørt af verdens ulighed og de uretfærdigheder og menneskelige omkostninger det medfører. At mennesker mange steder i verden lever under nogle ekstremt barske forhold og at vi i den vestlige verden, gennem historien, har været med til at skabe disse forhold. Da der i sommeren 2015 begyndte at komme betydeligt flere mennesker på flugt til Europa, følte jeg ikke at jeg kunne gøre andet end at forsøge at hjælpe. Min motivation for at gøre noget aktivt blev også forstærket af den virkelig forkastelige og fordømmende retorik, særligt omkring muslimer, der hersker i medier og blandt politikere.
Efter at have været i Grækenland første gang hvor vi oplevede at, trods tilstedeværelsen af store organisationer, var der mange ting som små organisationer og uafhængige frivillige måtte bidrage med. Bl.a. mad i nogle tilfælde, tøj og lign. Min mand Thorbjørn, som jeg var afsted med, foreslog at vi skulle starte en forening, så vi ville have bedre muligheder for at hjælpe økonomisk i forbindelse med det frivillige arbejde. Min søster, Julie, der også havde været i Grækenland havde samme tanker. Vi gik derfor sammen og startede foreningen 100procentnødhjælp.

Hvad går projektet kort ud på? Formålet med 100procentnødhjælp er at lave indsamlinger til at hjælpe mennesker i nød. Konceptet er kort fortalt, at 100 procent af alle donationer der kommer ind, går direkte videre til at købe ting til at dække basale behov hos mennesker i nød. Alle administrationsudgifter står vi selv for, med hjælp fra én fast støtte. Foreningen er båret af frivillig arbejdskraft, der er derfor heller ingen lønudgifter. Når vi selv, eller foreningens fantastiske ambassadører tager ud og laver frivilligt arbejde, betaler vi hver især selv omkostningerne ved turen. Når vi er ude og ser et vigtigt behov der ikke bliver dækket, fx i en flygtningelejr, køber foreningen det nødvendige i kraft af de donationer der er givet til foreningen.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Ud over at vi, med folks smukke hjælp, køber vigtige ting ind til mennesker i nød, er vi også et talerør til mennesker herhjemme. Vi fortæller om den frygtelige situation og de forfærdelige forhold mennesker på flugt lever under i græske lejre. Desværre oplever vi ofte at der gives et forkert billede af situationen for flygtninge i Grækenland. Fx gives der udtryk for at flygtningestrømmen er stoppet, hvilket ikke er rigtigt. Jeg har lige tilbragt juleferien på Lesbos, for at tage i mod nyankomne der tager den farlige tur over havet. Her ankom der, i løbet af de første fem dage i 2017, omkring 120 mennesker i både, så våde og nedkølede at det kan være livstruende. Et andet eksempel er den græske migrations mimister der for nyligt har udtalt at der nu ikke er flere flygtninge der lever ude i kulden, med undtagelse af to mindre eksempler. Dette er helt løgn, mange mennesker lever i telte uden varme og isolering og der lever også mennesker på gaden og der er pt frost og sne i Grækenland.
Samtidig prøver vi at samle et netværk af uafhængige danske frivillige, der rejser ud, for at vi i arbejdet og mulighederne for at hjælpe står stærkere. Historier om at være frivillig inspirerer flere til at gøre det samme og det giver et af de måske vigtigste ting. Nemlig det at snakke med, støtte og vise omsorg for mennesker der lever under så hårde og nedslidende forhold, både fysisk og psykisk. At vise dem at vi er nogen der ser dem som mennesker og har sympati og empati for deres situation. Jeg forestiller mig, at oveni at sidde i så fastlåst og trøstesløs en situation, som fx i de græske lejre, og opleve den umenneskeliggørelse af mennesker på flugt der foregår, må være det mest hjerteskærende.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? Hvis man vil støtte eller være en del af foreningen, eller bare vil vide mere, kan vi kontaktes på Facebook eller 100procentnoedhjaelp@gmail.com. Man kan også læse mere på vores hjemmeside.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.