Børn og unge i udsatte positioner
Må jeg præsentere… Ena Juhl fra foreningen FISKEN

Må jeg præsentere… Ena Juhl fra foreningen FISKEN

Hvem er du? Ena Juhl, leder af foreningen FISKEN på Vesterbro

Hvorfor er du en del af dette projekt? Jeg er drevet af social indignation! Jeg mener, at alle mennesker skal have lige muligheder og chancer – uanset etnicitet og social klasse.

Hvad går projektet kort ud på? FISKEN har en vigtig brobygningfunktion i forhold til at støtte og vejlede unge i udsatte positioner. For de 13-19 årige vejleder og formidler vi fritidsjobs, mentorer og har desuden en værestedsfunktion med fællesspisning, aktiviteter og samvær. Endvidere hjælper vi med  unge mellem 16-24 år med at ansøge om opholdstilladelse/statsborgerskab.

Derudover yder vi mentorhjælp til unge mellem 18-24 år i forhold til arbejde/uddannelse og underviser på en række folkeskoler og ungdomsuddannelser i København med fokus på regler på arbejdsmarkedet, og hvordan man får et fritidsjob. Vi samarbejder og har partnerskaber med en række virksomheder og offentlige instanser i København i forhold til lommepengejob og ledige stillinger  for unge mellem 15-24 år.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Samtlige brugere af FISKENs tilbud er kommet frivilligt for at få hjælp gennem de sidste 31 år. De unge kommer af forskellige årsager, men centralt er det, at de gerne vil have hjælp og vejledning eller være sammen med voksne og andre unge.

FISKEN yder en samfundsmæssig indsats, som kan medvirke til, at de unge som står på kanten,  bliver set og anerkendt og dermed får muligheden for at sikre sig et godt ungdomsliv uden misbrug og kriminalitet.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? FISKEN drives overvejende af frivillige og enkelte ansatte, så er man interesseret i at blive frivillig kan man kontakte os. Som oftest har man som frivillig vagt en gang om ugen i 3-4 timer. Yderligere oplysninger kan findes på FISKENS hjemmeside her og her eller på Facebooksiderne FISKEN – værested og fritidsformidlingStatsborgerskab FISKEN og FISKEN AttenPlus.

 

ena

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.