Børn og unge i udsatte positioner
Må jeg præsentere… Jakob Andersen fra 1.Hjælperkassen

Må jeg præsentere… Jakob Andersen fra 1.Hjælperkassen

Hvem er du? Jakob Andersen, uddannet pædagog. Ansat i en lederstilling for et tilbud, der arbejder med unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Jeg er, sammen med min familie, privat initiativtager til 1.Hjælperkassen, som jeg startede op på startdatoen for indførselen af kontanthjælpsloftet d. 1 oktober.

Hvorfor er du en del af dette projekt? Den vigtigste værdi i dette projekt, er børns tarv; et område som jeg i den grad mener, at man har lukket øjnene for, ift. beslutningen om at indføre et loft. Man overser fuldstændigt den indflydelse det får på børns trivsel, og de problematikker der opstår som følge heraf – problematikker, som jeg mener vil medvirke til en øget risiko for, at børn tvinges ind i en negativ spiral når det kommer til social arv. Det er en fuldstændig uacceptabel og fejlslagen strategi, når vi ser på børns vilkår i de hårdest ramte familier.

Jeg er selv far til fire børn, og jeg kan levende forestille mig en virkelighed hvor de skulle leve under trange kår, på kanten til fattigdom, og det appelerer på ingen måde til min moral og etik. Derfor besluttede vi, i vores familie, at kaste os ud i dette projekt, som samtidig også er et statement om, at der er noget galt når børn tages som gidsler i et politisk drama. Det ligger langt under det niveau jeg forventer af Danmark, og langt under den standard vi kan tillade os i vores samfund.

Hvad går projektet kort ud på? Vores projekt er et privat initiativ, som handler om at sammensætte en kasse med basisfødevarer. Indholdet er udvalgt af mine børn efter konceptet “Fra børn til børn”, og består af noget mine børn selv ville spise. En 1.Hjælperkasse er samtidig sammensat så indholdet ikke overstiger 100 kr. – årsagen til dette er, at flere måske kan finde plads, både økonomisk og mentalt, til at donere en kasse. Målet er at samle 100 kasser ind til børnefamilier som er hårdt ramt af kontanthjælpsloftet, og nu står med et uanstændigt lille rådighedsbeløb. Så trang en økonomi, at man kan risikere at skulle vælge mellem at betale husleje og mad. I denne situation er det vores tanke, at man ved at donere en 1.Hjælperkasse, kan give en børnefamilie lidt luft – beskedent økonomisk set, men mentalt måske nok til at man ikke mister håbet, når der skal træffes svære beslutninger – især hvis man er nødsaget til at flytte. Projektet er berammet til 3 mdr. hvor vi vil uddele 1.Hjælperkassen samtidig med, at vi vil forsøge at etablere et netværk af frivillige donorer rundt omkring i Danmark. Derfor har vi oprettet en FB-side hvor vi forsøger at skabe et match mellem modtagere og givere af 1.Hjælperkasser.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Initiativet skal sende et signal ud til de ramte om at de ikke er alene; der findes mennesker omkring dem som vil gøre en forskel, og som er villige til at kaste kræfter ind i opgaven. Samtidig skal der sendes et mere indirekte budskab til dem som ikke er ramt om, at vi bliver nødt til at mene noget om hvilken levestandard og livskvalitet vi i fællesskab skal kæmpe for. At vi, uanset politisk ståsted, skal skabe et samfund hvor vi vælger at tage ansvar for hinanden, og især for dem der har brug for fællesskabet og den tryghed der er nødvendig for at vi kan trives, når ydre vilkår påvirker hverdagen. Her er det vores alles ansvar at sikre børnene.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? Hvis man som privatperson ønsker at bidrage, kan man sende en besked til os via vores FB-side “1.hjælperkassen” og her oprette sig som donor af en 1.Hjælperkasse i sit nærområde. På vores FB-side er der oplistet nogle enkle rammer, og så er man hurtigt i gang.

14643187_10154090133623920_1795378589_n

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.