Flygtninge, minoriteter og kulturmøder
Må jeg præsentere… Jette Møller fra SOS mod Racisme

Må jeg præsentere… Jette Møller fra SOS mod Racisme

Hvem er du? Jette Møller, landsformand for SOS mod Racisme, lektor på hhx hvor jeg underviser i engelsk, tysk og kulturforståelse.

Hvorfor er du en del af dette projekt? Jeg er tidligere politiker, og integration, asyl samt diskrimination pga. etnisk baggrund eller hudfarve, har altid været en af mine vigtigste mærkesager.

Hvad går projektet kort ud på? SOS mod Racisme forsøger at afsløre og bekæmpe diskrimination og fordomme, primært gennem oplysning på Facebook og vores to hjemmesider www.sosmodracisme.dk og www.sosmenneskerettigheder.dk. Vores tidsskrift SOS mod Racisme udkommer to gange årligt, og vi udgiver et minileksikon med fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination ca. hvert andet år. Vi er desuden deltagende i debatarrangementer, demonstrationer, høringssvar vedr. lovforslag på vores område og oplysende arrangementer som Folkemødet på Bornholm. Vi samarbejder med andre organisationer på vores område, samt Københavns politi, institut for Menneskerettigheder mfl. Vi har også deltaget i situationstestninger, fx ved diskoteker og senest ved jobansøgninger.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Vi agerer vagthund på racismeområdet, og er forhåbentlig med til at oplyse og derigennem modvirke fordomme.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? Medlemmer kan bidrage aktivt. Du kan melde dig ind ved at udfylde indmeldelsesformularen, det koster 50 kr. i introduktionskontingent  og derefter 50 kr. årligt for unge under 25, 150 kr. årligt for personer under uddannelse, ledige, pensionister, kontanthjælps- og efterløns-modtagere, og 250 kr. årligt for folk der er i beskæftigelse.

Ved spørgsmål kan du skrive på vores foreningsmail sos@sosmodracisme.dk

 

Jette Moller Peter Hartley_2

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.