Børn og unge i udsatte positioner
Må jeg præsentere… Maria Bergmann Nielsen fra Ventilen

Må jeg præsentere… Maria Bergmann Nielsen fra Ventilen

Hvem er du? Maria Bergmann Nielsen, studerer uddannelsesvidenskab på AU, landsformand i Ventilen Danmark.

Hvorfor er du en del af dette projekt? Jeg er drevet af at gøre en forskel for ensomme unge. Ensomhed er en subjektiv følelse, der kan være rigtig svær at sætte ord på. Derfor befinder ensomme sig ofte i en gråzone, hvor det kan være svært at finde hjælp og forståelse. At være ensom påvirker ens muligheder for at være social og for at få venner, hvilket har en stor betydning for kvaliteten af ens hverdag og lykkefølelse.

Hvad går projektet kort ud på? Ventilen driver tilbud for ensomme unge mellem 15 og 30 år. Vi har fysiske mødesteder og KOMsammen tilbud rundt omkring i landet, hvor frivillige tager imod de unge, der har mod på at besøge os. Vi arbejder på at forebygge og bekæmpe ungdomsensomhed ved at skabe viden og debat omkring emnet.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Vi er med til at skabe trygge rum for de unge, der har svært ved at finde sin plads i fællesskabet i skolen, på jobbet eller i foreningslivet. Unge, der føler sig ensomme, har svært ved at udvikle sociale kompetencer, hvilket kan give dem store udfordringer, når de skal balancere gennem ungdomslivet. Ved at arbejde for, at de unge opbygger kompetencer til at klare sig i ungdomslivet, sikrer vi forhåbentlig, at færre unge oplever en ensomhed, der er så stor, at den har alvorlige konsekvenser; både fysisk og psykisk.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? Man kan blive frivillig i Ventilen, hvis man er mellem 18 og 30 år gammel. Er man ældre, kan man lave organisatorisk arbejde. Man kan også støtte Ventilen som medlem, det koster 75 kr. om året. Ligeledes kan man vælge at donere penge til Ventilen, som går til drift af vores tilbud.

Læs mere om Ventilen på deres hjemmeside her og Facebookside her

maria ventilen

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.