Børn og unge i udsatte positioner
Må jeg præsentere… Maria Kavita Nielsen fra MYOB

Må jeg præsentere… Maria Kavita Nielsen fra MYOB

Hvem er du? Jeg hedder Maria Kavita Nielsen. Jeg har tidligere arbejdet som familiebehandler i Gellerup Parken i Århus og er i dag direktør i organisationen Mind Your Own Business, som jeg fik idéen til i 2010.

Hvorfor er du en del af dette projekt? Jeg udviklede vores metode med udgangspunkt i en dyb tro på etniske minoritetsdrenges egne ressourcer. Det har været vigtigt for mig at udvikle et forløb med trygge og positivt udfordrende rammer, hvor drenge fra Danmarks udsatte boligområder har mulighed for at udfolde deres individuelle talenter og potentiale, mens de udvikler sig fagligt såvel som socialt.

Hvad går projektet kort ud på? Mind Your Own Business er en organisation med et udviklingsprogram for drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-17 år. Iværksætteri er omdrejningspunktet i programmet, og drengene tilbydes indflydelse og ansvar for et fokuseret forløb, hvor de over otte måneder – og i tæt samarbejde med frivillige venturepiloter fra universiteter og erhvervsliv – skal etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt sælge og markedsføre det.

Gennem forløbet bliver drengene udfordret og motiveret til at tage ansvar og nå et defineret mål. På den måde bliver forløbet til et alternativt læringsrum, hvor vi søger at styrke drengene fagligt såvel som socialt, samt sikre, at de oplever en stærkere og mere naturlig tilknytning til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Vi har siden 2010 gennemført 28 mikrovirksomhedsforløb i udsatte boligområder over hele Danmark. Der er omkring ti drenge med i hvert forløb, og vores resultater er den enkelte drengs oplevelse af udvikling gennem programmet

På baggrund af erfaringerne fra forløbene – og vedvarende ekstern evaluering – kan vi konkludere, at drengene får et stort udbytte af at være med. De oplever et øget ordforråd og en forbedret selvtillid, når de fremlægger i skolen. De fortæller, at deres karakterer stiger i fag som dansk, engelsk og matematik, og de oplever at deres sociale kompetencer forbedres, når de ser sig selv blive bedre til at samarbejde og lytte til og respektere andres argumenter og holdninger.

I det større billede skaber drengenes mikrovirksomheder succeshistorier, der er med til at ændre det negative billede, som i en årrække har tegnet sig af de lokalområder, hvor drengene vokser op.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? Lige nu starter vi otte nye mikrovirksomhedsforløb landet over. Vi går for alvor i gang til efteråret, men vi er allerede i gang med at finde de frivillige venturepiloter og mentorvirksomheder, der skal guide og sparre med programmets nye iværksættere.

Kort fortalt er venturepiloterne frivillige kræfter fra civilsamfundet, erhvervslivet og videregående uddannelser, der er klar til at bruge en række timer hver uge i otte måneder på at skabe noget nyttigt og udfordrende for drengene i programmet.

Mentorvirksomhederne er professionelle sparringspartnere og det levende bevis på det, drengene vil lære og skabe. Tidligere mentorvirksomheder har f.eks. været Microsoft og kommunikationsbureauet Mannov, hvis ledere og medarbejdere frivilligt tilbyder deres ekspertise som konsulenter på drengenes forretningsudvikling.

På vores hjemmeside www.myob.dk kan man læse mere om, hvad det vil sige at være frivillig venturepilot eller mentorvirksomhed i programmet. Her kan man også læse mere om, hvordan man kan engagere sig i programmet. Man kan også følge os på Facebook.

Kronprisparrets Priser - scenen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.