Hjemløse og socialt udsatte
Må jeg præsentere… Martin Svend Pedersen fra OMBOLD

Må jeg præsentere… Martin Svend Pedersen fra OMBOLD

Hvem er du? Martin Svend Pedersen, sekretariatsleder i OMBOLD.

Hvorfor er du en del af dette projekt? Fordi der er brug for nogen, der kæmper for udsatte og hjemløses ret til at dyrke idræt. De kan ikke rummes af den traditionelle foreningsidræt, og derfor er der stort set ikke nogen reelle idrætstilbud for denne gruppe af mennesker.

Hvad går projektet kort ud på? OMBOLD er en organisation, som giver hjemløse og udsatte mulighed for at dyrke idræt.  Det gør vi blandt andet ved at understøtte idrætstilbud rundt omkring i landet, som tager højde for udsattes sociale og fysiske funktionsniveau, og som inddrager og engagerer udsatte i fællesskaber omkring gadefodbolden.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Fordi udsatte og hjemløse får et kæmpe løft i deres livskvalitet ved at dyrke idræt og fremfor alt indgå i det sociale fællesskab, som dannes, når mennesker er sammen om for eksempel at spille fodbold. OMBOLD giver deltagerne mulighed for at blive en del af noget større, hvor der for en gangs skyld er brug for dem og deres kompetencer – som holdkammerater, som supportere,  som frivillige og som fodboldspillere. Det står i skærende kontrast til udsatte menneskers generelle livssituation, hvor de er uden for og ofte mangler sociale netværk.
Netop derfor lægger de udsatte mennesker, som er en del af OMBOLD, rigtig meget identitet og engagement i de idrætsfællesskaber, som de bliver en del af, hvilket har vist sig at have en stor positiv indvirkning på den del af livet, der leves uden for banen.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? OMBOLD er afhængig af frivillige, som bruges ved vores lokale træninger rundt omkring i landet og ved afviklingen af stævner og mesterskaber. Mange af OMBOLDS frivillige findes blandt de udsatte deltagere ved vores aktiviteter, hvis engagement bestemmes af dagsformen.

Du kan læse mere og kontakte OMBOLD via vores hjemmeside her, vores Twitterprofil her eller Facebookside her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.