Må jeg præsentere
Må jeg præsentere… Nathalie Riis fra Dansk Kvindesamfund

Må jeg præsentere… Nathalie Riis fra Dansk Kvindesamfund

Hvem er du? Jeg hedder Nathalie Riis og har en bachelor i Dansk og Kommunikation fra Roskilde Universitet. Jeg studerer nu 1-fags kandidaten i Kommunikation på RUC, men er pt på barsel. Jeg har været frivillig siden 2014 i Dansk Kvindesamfunds kommunikationsgruppe, hvor jeg har skrevet og redigeret artikler for organisationens webmagasin Kort om Køn. Sideløbende har jeg været skribent for organisationens kønspolitiske tidsskrift Kvinden&Samfundet. Endelig fungerer jeg som studentermedhjælper i organisationen, hvor jeg varetager driften af webshop og hjemmeside.

Hvorfor er du en del af dette projekt? Jeg har altid interesseret mig for køn og ligestilling, og da jeg i sin tid var på udkig efter en spændende praktikplads, var jeg ikke et sekund i tvivl om, at min praktik skulle omhandle netop dette. Dansk Kvindesamfund arbejder ihærdigt på at skabe lige muligheder og vilkår for alle køn nationalt og internationalt og driver sideløbende et krisecenter for voldsramte kvinder og børn. Grundet min store interessere for at ville en gøre en forskel for udsatte og sårbare kvinder, fandt jeg det oplagt at søge en plads i organisationen og bidrage til dens arbejde. Men det var ikke “kun” et spørgsmål om at ville være med til at skabe bedre vilkår for de kvinder, der ikke har en stemme selv. Det var også et spørgsmål om, at jeg ville være en del af et projekt, hvori jeg kunne udvikle mig og blive klogere på, hvordan køn skabes, fastholdes og forandres. Vi er vant til at forholde os kønsstereotypt og heteronormativt til os selv og hinanden, og dette livssyn og perspektiv på verden og mennesker, ville jeg gerne være med til at udfordre for at skabe plads til nuancer og rummelighed. Det har jeg haft mulighed for i mit arbejde i Dansk Kvindesamfund.

Hvad går projektet kort ud på? Dansk Kvindesamfund er en NGO, der arbejder på tværs af partipolitiske hensyn. Organisationen arbejder for at skabe lige muligheder og ligeværd for alle køn i og uden for Danmark og driver sideløbende et krisecenter for voldsramte kvinder og børn. Dansk Kvindesamfund er helt konkret imod sexkøb, vold mod kvinder og flere nedskæringer, der rammer gravide og fødende. Vi er for øremærket barsel, ligeløn og kønskvotering. Ved at opfylde disse ønsker, tror vi på, at vi kan skabe et samfund, der anerkender og respekterer kvinder og mænd som ligeværdige. Helt konkret arbejder vi i øjeblikket på at skaffe ligeløn og øremærket barsel, ændre forældreansvarsloven, fjerne offentlige nedskæringer, der rammer gravide og fødende, og endelig arbejder vi aktivt på at stoppe kvindehandel og vold mod kvinder.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Dansk Kvindesamfund er en uundværlig organisation for Danmark fordi, vi varetager et område, der kræver en særlig opmærksomhed. Hver dag sørger vi for at sætte ligestilling på den politiske dagsorden, men hvis ikke vi gør det, er vi hurtigt tilbage i den gamle gænge. For at undgå det, er vi med til at holde liv i debatten og kæmpe for lige rettigheder for alle køn.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? Dansk Kvindesamfund er ikke statsstøttet og har derfor brug for al den frivillige hjælp, de kan få. Du kan blive frivillig i Dansk Kvindesamfunds kommunikationsgruppe, hvor du kan skrive artikler for webmagasinet Kort om Køn og arrangere events på vegne af organisationen. Du kan også blive frivillig på Dansk Kvindesamfunds krisecenter. Se hvordan, lige her.

Hvis du gerne vil være med til bakke op om Dansk Kvindesamfunds arbejde og sikre organisationens overlevelse, så kan du blive medlem lige her. Som medlem modtager du vores kønspolitiske tidsskrift Kvinden&Samfundet og månedlige nyhedsbreve, hvori du opdateres om kommende events, status på ligestillingsområdet og gode medlemstilbud.

Du kan også følge med i vores daglige arbejde på vores hjemmesideFacebookInstagram og/eller Twitter. Og endelig kan man støtte Dansk Kvindesamfund ved at handle i vores webshop, som du finder lige her.

11156356_1010355112330657_2373849411488683023_n

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.