Matilde anbefaler
Matilde anbefaler… Gode Penge

Matilde anbefaler… Gode Penge

Så er det tid til at holde tungen lige i munden! Jeg har talt med de fine folk bag foreningen Gode Penge – læs her hvad der kom ud af det.

Foreningen Gode Penge arbejder for at udbrede kendskabet til hvordan pengesystemet fungerer. Fordi pengesystemet er udemokratisk og fordi det har store sociale, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Der diskuteres vidt og bredt, både politisk, i medierne og over kaffebordene, om økonomi og hvordan økonomien fungerer og ikke fungerer. Men pengenes rolle i økonomien er der, paradoksalt nok, meget lidt fokus på. Pengenes rolle i økonomien er ikke med i de økonomiske modeller og de fleste økonomer ved ikke hvor nye penge egentlig kommer fra.

Hvordan opstår nye penge?
Hvad er penge egentlig?

Pengene, dem laver nationalbanken, tænker du måske. Og Nationalbanken trykker rigtigt nok mønterne og sedlerne. Men mønter og sedler udgør tilsammen kun 5% af den samlede pengemængde i Danmark. Resten er kontopenge: elektroniske penge, som står på vores bankkonti. Det er de elektroniske penge vi bruger når vi betaler med dankort, mobilepay, eller betaler en regning via netbank. Når vi betaler husleje, skat og får løn. Når nogen køber en ny lejlighed eller en ny bil. 95% af den samlede mængde penge er altså kontopenge. Og kontopengene skabes ikke af Nationalbanken. De skabes af de private banker. 

95% af pengene i økonomien skabes af private banker, – uden politisk indflydelse. Det er altså de private banker der bestemmer hvor mange penge, der skal være i samfundet, og det gør de i en rolle som forretninger, der er afhængige af at skabe profit. 
Nye penge skabes, når private banker yder lån. Det vil sige, at hvis du går ned i banken og låner 1 million kroner til en lejlighed, så taster banken 1 million kroner ind på din bankkonto. Penge, der – lige så snart du bruger dem – er nye penge i økonomien. Banken har ikke lånt dig 1 million kroner fra en andens opsparing. 
Samtidig skriver de selvfølgelig ned, at du skylder banken 1 million kroner. Det betyder at 95% af pengene i samfundet er bundet op på en tilsvarende mængde gæld. 

At det er de private banker, der skaber skaber pengene, er årsag til boligbobler, økonomiske kriser, og en løbende omfordeling af penge fra den reelle til den finansielle økonomi, hvilket fører til stilstand, ulighed og recession. Men der er ikke politisk debat om pengeskabelse, fordi de fleste politikere og mange økonomer ikke ved, at det er sådan det hænger sammen. 

Derfor arbejder Gode Penge for at få pengeskabelsen på dagsordenen. Fordi pengesystemet er udemokratisk, og har store konsekvenser for økonomien og for samfundet.
Foreningen Gode Penge blev stiftet i 2014 og har nu 600 medlemmer, flere tusinde følgere og et fast frivilligt team af folk fra meget forskellige faglige baggrunde: økonomer og etnologer; studerende, pensionister og iværksættere. Vi er løbende i debat og kontakt med beslutningstagere, virksomheder og medier. Desuden udvikler vi undervisnings- og læringsmateriale og holder kurser og oplæg på gymnasier, højskoler og andre institutioner. Sideløbende arbejder vi med at udarbejde et reformforslag. 
Gode Penge tilslutter sig ikke nogen ideologisk eller partipolitisk linje, og er en del af International Movement for Monetary Reform.

Du kan læse meget mere om problemerne ved pengesystemet, som det er i dag, og om Gode Penges reformforslag på vores hjemmeside www.godepenge.dk. Vi er også på Facebook, LinkedIn og Twitter, og holder regelmæssigt oplæg og workshops. Vi glæder os til at møde dig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.