Flygtninge, minoriteter og kulturmøder
Matilde anbefaler… Mangfoldige Stemmer

Matilde anbefaler… Mangfoldige Stemmer

Som de faste læsere af bloggen ved, er jeg stor tilhænger af ordsproget “mange bække små”. Mangfoldige Stemmer har i bogstaveligste forstand slået en masse bække små sammen til en stor å, og jeg glæder mig personligt til at følge dette tiltag. Jeg har spurgt Sabina fra Mangfoldige Stemmer, om hun vil sætte et par ord på projektet og hvorfor hun mener det er en bevægelse, der er værd at følge:

Vi er et nyt netværk af anti-racister, som mødtes første gang i december, hvor aktivister fra Racismefri By og Internationale Socialisters Ungdom havde indkaldt alle interesserede, som kunne tænke sig at lave et aktivistisk netværk mod racisme i København og omegn. Her mødte repræsentanter fra Alternativet, Enhedslisten, Nazim Hikmet Kulturforening og interesserede privatpersoner og community managers fra anti-racistiske Facebookgrupper (fx Stop udvisning af unge danskere) op til en debat om rigets tilstand, hvad angår vores minoriteter.

Alle var enige om, at synlig anti-racisme er bydende nødvendigt for at vi kan dæmme op mod den politiske højredrejning i Europa og kæmpe mod normalisering af racistiske ytringer og holdninger. Vi kunne se, at der var behov for et rum, hvor man kan mødes og debattere denne udvikling og hvordan man kan handle sammen – et mangfoldigt rum, hvor forskellighed blev anskuet som en styrke og et sted, der afspejler det Danmark vi kender. Et Danmark, der kæmper i fællesskab og aldrig står alene mod social uretfærdighed. Efterfølgende har vi vedtaget, at vi arbejder sammen ud fra følgende principper:

– Netværket vil samle alle interesserede, der vil kæmpe mod racisme i København og omegn. Medlemmers kontakt til forskellige organisationer, partier og bevægelser er led i en overordnet strategi, der skal sikre netværkets udbredelse.
– Netværket består kun af personer, som vil brede anti-racismen ud lige meget hvem de er, hvordan de ser ud eller hvor de befinder sig i samfundet.
– Vores grundlag, som et græsrod- og intersektionelt netværk, med mangfoldige stemmer, skal oplyse og informere om kampene mod racisme, der hvor de befinder sig.
– Netværket vil invitere til sund, erfaringsbaseret og demokratisk debat om, hvordan vi bekæmper racismen bedst samt arrangere protestmarkeringer, når der foregår racistiske handlinger på gulvet på Christiansborg eller på gaden.
– Som netværk har vi opfattelsen af at anti-racisme ikke kun er kamp mod diskrimination, men som kamp mod al social uretfærdighed. Derfor vil vi fortsætte med at anbefale og deltage i protester, demonstrationer, debatter og lign., der flugter med netværkets principper.

I første omgang arrangerede netværket et debatarrangement i Solidaritetshuset på Nørrebro i januar, for at blive klogere på, hvordan racismen tager form og give bud på hvordan man kan kæmpe mod den.

Siden da har vi fokuseret på at mobilisere os til 18. marts, som er den europæiske aktionsdag mod racisme. Vi udveksler erfaringer med andre anti-racistiske netværk i Danmark, og koordinerer med to andre demonstrationer, der foregår samme dag.

Og vi ønsker at vokse! Så er du interesseret i at være aktiv anti-racist med os, så kan du følge med på vores Facebook, eller skrive til mangfoldigestemmermodracisme@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.