Børn og unge i udsatte positioner
Matilde anbefaler… Pulterkammerets Aktivister

Matilde anbefaler… Pulterkammerets Aktivister

Jeg blev bekendt med Pulterkammerets Aktivister for nyligt, gennem Facebook, og synes de kæmper en vigtig kamp. Jeg har derfor bedt Christopher Trung Paulsen, som er aktivist i Pulterkammerets Aktivister, om at fortælle lidt om deres mærkesag:

Pulterkammerets Aktivister har til formål at bekæmpe cybermobning, her navnligt hævnporno.

Pulterkammerets Aktivister (og Pulterkammeret) bruger forskellige metoder i kampen mod cybermobning, som er effektive på flere fronter.
For det første, så har vi med “Pulterkammeret” skabt et positivt online fællesskab, hvor børn og unge kan møde anerkendelse gennem positive handlinger, bl.a. indsamlinger til velgørende formål, bekæmpelse af hævnporno, anerkendelse af jokes osv.
Dermed udgør det et positivt alternativ til de negative online fællesskaber, som hovedsageligt har haft udstilling, cybermobning og negativ adfærd som omdrejningspunkt. Et eksempel på sådan et negativt online fællesskab kunne være “Offensimentum”, der flere gange har fået negativ omtale i medierne.

Ved at vi motiverer de unge til at møde anerkendelse gennem positive handlinger, styrker vi deres moralske bevidsthed og evne til at følge denne. Vi motiverer dem til at indgå i et positivt online miljø.

For det andet, så skal vi fastslå at vi selvfølgelig ikke er fagpersoner. Vi er ikke pædagoger, og har i de fleste tilfælde ikke den pædagogiske ballast der skal til for at kunne nå ind til den unge der har delt nøgenbilleder. Derfor kontakter vi forældre, værge eller familie, med henblik på at give dem ansvaret for at tage affære. I de fleste tilfælde vil der også være tale om en politianmeldelse. I begge tilfælde har vi skærmbilleder der beviser vores påstand, hvor billederne iøvrigt er censureret i tilfælde af at der er nøgenbilleder.

Når “muren” mellem Facebook og virkelighedens verden bliver brudt, eksempelvis ved at forældrene konfronterer den unge, er det oftest først dér at alvoren går op for den unge. Det ser vi ud fra de tilbagemeldinger vi får fra forældrene.
Det skal siges, at det ikke handler om at “tage hævn” på vedkommende der deler nøgenbilleder, ved at kontakt vedkommendes forældre og politiet, men at hjælpe vedkommende med at stoppe sig selv, samt få vedkommende til at forstå alvoren i det.

Det skal siges at Jan Lauritsen og Michael Lauritsen var initiativtagere til Pulterkammerets Aktivister, hvortil der i dag er bygget et stærkt hold af godt og vel 108 aktivister, som går forrest i arbejdet for at gøre en forskel mod cybermobning. Vi kommer også til at etablere Pulterkammerets Aktivister som en forening, med henblik på en mere organiseret tilgang til arbejdet.

Læs mere om Pulterkammerets Aktivister på deres Facebookside.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.