Børn og unge i udsatte positioner
Matilde anbefaler… Street Society

Matilde anbefaler… Street Society

I dette indlæg har jeg valgt at give ordet til Reda M’Barek, som er leder af et sejt projekt der hedder Street Society. Street Society vil gerne rumme klubløse børn og unge og introducere dem til foreningslivet. Reda fortæller:

Street Society tillader sig at iværksætte et tiltag hvor Futsal (alternativ fodboldform som stammer fra Brasilien) går fra projekt og event baseret aktivitet, til et forankret alternativt fodboldtilbud i samarbejde med Københavns Ungdomsskole, København Futsal og relevante lokale aktører.

Street Society’s vision er at skabe et sundt og positivt fælleskab for børn og unge via street aktiviteter. Vores vision er at rumme ungdommen på tværs af bydelen samt at nedbryde de geografiske grænser, ved at skabe mobilitet blandt Københavns ungdom. Street Society’s vision er at skabe indsatser i tæt fællesskab med relevante aktører og positive rollemodeller i de forskellige bydele. Disse rollemodeller skal integreres i vores forening og herigennem tilbydes en platform hvor de kan få lov til at udvikle sig og iværksætte projekter efter ønske og behov.

Vores mål er at videreudvikle lokale rollemodeller ved at tilbyde dem kurser, vejledning, coaching, og praktik muligheder. 
I forbindelse med rekruttering af rollemodeller, vil Street Society i tæt samarbejde med lokalsamfundet vægte de personlige kompetencer højt. For at fungere som rollemodel skal man være respekteret og besidde menneskelig indlevelsesevne, tålmodighed og en interesse i at påtage den udfordring, det er at hjælpe andre unge via idrætten. Det er vores opfattelse, at et godt udgangspunkt for at kunne fungere som rollemodel, og få accept af dem man skal være rollemodel for, er, at rollemodellen har et ”fagligt overskud”.

Målet er at disse unge opnår kompetencer til at kunne varetage bestemte opgaver:

· I samarbejde med unge rollemodeller (15-25 år) vil vi gøre en forskel for den yngre generation i de forskellige lokalområder (12-18år)

· Skabe en platform med primært fokus i Street miljøet, hvor vi afvikler events og bruger bolden som værktøj til inklusion via idræt

· Fremme integration og skabe mangfoldighed via fælles kulturforståelse

· Afvikle større events i samarbejde med sundhed- og sportsinteressenter samt relevante samarbejdspartnere

I forlængelse af Street Society’s målsætning om at etablere organiserede street afdelinger, er det oplagt at iværksætte et særligt ”Københavner tiltag”. Dette skyldes, at København som storby har en kulturel baggrund omkring street- aktiviteter, som unge i København har taget til sig. Der er endvidere en geografisk nærhed samt spændende facilitetsmuligheder sammenholdt med masser af unge, som alle har et forhold til fodbolden.

Vi mener, at Futsal nu bør blive en forankret aktivitet i hele København, hos de organiserede lokale områder, som har lyst til at tilbyde denne hurtigt voksende aktivitet. Vi oplever en markant stigende efterspørgsel fra unge, om faste street tilbud, træning i en anderledes og mere fleksibel form på de unges præmisser, samt kampe i turneringsform. Vi vil derfor fra Street Societys side over det næste år arbejde målrettet for en forankring af en Futsal Liga med base i de københavnske bydele. Når man siger fodbold, som bliver der oftest tænkt 11:11 på en græsbane. Vi ønsker, at gøre op med denne holdning, at netop fodbold kunne kan dyrkes I de traditionelle fodboldklubber. Street Society er alle former for fodbold – også gadefodbold, hvor vi ønsker at tilbyde Futsal/Street Futsal, der sætter fokus på tempo, teknik, finter og spektakulære scoringer.

Der skal nytænkning til ude I de københavnske bydele, for at fastholde de unge mennesker. Teenagers er i dag bundet ind i en hverdagskultur, der i høj grad er præget af massekultur. Traditionelle værdier og regelsæt, som man tidligere blev opdraget til, opleves i dag som en kontrast til nutiden. Der skal skabes miljøer, som tiltaler de unge, hvor de kan komme, når det passer dem, for at være samme med vennerne. De unge mennesker er i dag anderledes indstillet end i de tidligere generationer og ønsker ikke på samme måde, at underlægge sig fællesskabets beslutninger.

Fodbold har i mange år manglet et tilbud, der matcher overnævnte til de unge mennesker, som ikke har lyst til at være med i den traditionelle og organiserede fodbold – i hvert fald ikke som udgangspunkt – derfor er Street Futsal en mulighed for på sigt, at trække den uorganiserede fodbold ind i den organiserede fodbold.

Street Society er i dialog med flere parter, som gerne vil være med i Futsal/Street Futsal projektet, og vil opstarte en afdeling. Vi har pt. knapt 7 områder med eksisterende tilbud, beliggende netop i de områder, hvor vi tænker den primære indsats skal være.

Vi har valgt at opdele København i 7 områder – Indre Nørrebro (Blågårds Plads & Rantzausgade), Ydre Nørrebro (Mimerskvarteret/Thorsgade & Jagtvej), Bispebjerg & NV, Vesterbro (Enghave/Sydhavn), Amager/Sundby, Sjælør & Bellahøj. Herved opnår vi en god udnyttelse af byens mange rum.

Street Society har i dag et godt samarbejde med Ungdomsskolen i København, hvor vi I fællesskab tilbyder vores aktiviteter i lokalområderne og skoler. Vi ønsker at udvide samarbejdet til at gælde deltagelse i events og arrangementer ifm. Futsal projektet. Vi håber herved, at kunne medvirke til, at ikke idrætsaktive unge bliver aktive.

Street Society’s tilgang og erfaring til socialt belastet boligområder vil blive benyttet, så vi herved sikrer et idrætstilbud til unge i de disse områder i tæt samspil med Københavns Kommunes strategi for de udsatte områder. I praksis vil vi i samarbejde med de lokale aktører skabe events og arrangementer I områderne.

Vil du følge Street Societys arbejde, kan du følge med på deres hjemmeside eller på Facebook.

12391042_1035383796523474_4978151123495042187_n

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.