Klima, miljø og bæredygtighed
Matilde anbefaler… Verdens Bedste Nyheder

Matilde anbefaler… Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Nyheder startede som en oplysningskampagne i 2010. Bag initiativet stod Globalt Fokus (det daværende NGO FORUM), Danida og FN. Undersøgelser viste, at den danske befolkning vidste ganske lidt om udviklingslandene og udviklingssamarbejde – og at folk generelt troede, at det gik meget dårligere i verden, end det rent faktisk gjorde på en lang række områder, for eksempel fattigdomsbekæmpelse, sygdomsbekæmpelse og krig og konflikt. Formålet med kampagnen var at oplyse danskerne om globale fremskridt, FN’s 2015 Mål og dansk udviklingssamarbejde på en enkel og konstruktiv måde.

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie for konstruktiv journalistik samt en kreativ kampagneenhed for folkelig oplysning. De formidler fremskridt og løsninger på verdens udfordringer – primært med fokus på udviklingslandene.

Deres arbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, der handler om at løse nogle af verdens største udfordringer, for eksempel ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.

Verdens Bedste Nyheders vision er, at alle danskere får en aktuel og nuanceret viden om verden. De tror på, at den nuancerede viden skaber håb – og at håb skaber motivation for handling.  De ønsker at gøre Verdensmålene kendte af så mange mennesker som muligt. Jo flere der kender til målene, jo flere er med til at sikre, at vores politiske ledere leverer resultater. Og jo flere der ved, hvilke fremskridt og løsninger verden byder på, jo flere kan bidrage til, at de bliver ført ud i livet.

Verdens Bedste Nyheders avis udkommer en gang om året til morgeneventen, som i år fandt sted 8.september. Se aviser fra alle år, samt specialudgivelser. Følg med i Verdens Bedste Nyheder her, på Facebook, på Twitter og Instagram.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.