Klima, miljø og bæredygtighed
May I present/ Må jeg præsentere… Christoph Ehrlich // Flydende By

May I present/ Må jeg præsentere… Christoph Ehrlich // Flydende By

Who are you? My name is Christoph Ehrlich and I finished high school in 2015. Before then, and since then, I have been hitchhiking extensively throughout Europe. Therefore my real education consists of travelling, as well as street knowledge. I have spent some time up on poetry stages and in the art and rap scenes in my hometown of Bonn, Germany.

Talking of roles, so essentially ‘what one’s job is’, is not the best way to approach this. Everybody turns out to be an all rounder here. I both like hosting talks and workshops (which some people might call my ‘role’), being an activist, as well as doing practical handy work, lifting heavy shit (stuff) and generally helping other people out.

Hvem er du? Mit navn er Christoph Ehrlich og jeg blev færdig med gymnasiet i 2015. Før da, og siden da har jeg været blaffet rundt i hele Europa. Min sande uddannelse består altså af rejser, samt ”street knowledge”. Jeg har brugt en del tid som optrædende på poesiscener og i kunst og rap kulturen i min hjemby Bonn i Tyskland.

Når jeg skal ind på hvilken rolle jeg har i Flydende By, er spørgsmålet om ”hvad ens job er “, ikke den bedste måde at nærme sig dette. Alle har vist sig at være en ”all rounder” her. Jeg kan både lide at facilitere foredrag og workshops (som nogle mennesker kunne kalde min “rolle”), at være aktivist, at udføre praktisk arbejde, løfte tungt kram og generelt at hjælpe andre mennesker.

 

Why are you a part of this project? It was definitely one of my aims to work on boats and do handy work while travelling, even before ‘Flydende By’ came along. Coming here was rather a spontaneous act. However, it turned out to be exactly what I was looking for. It gives me meaning and a feeling of being proud of what I do. Trying to make the world a better place and actively working towards it became a lifestyle, and one I wish to pursue permanently.

Hvorfor er du en del af dette projekt? Det var allerede et af mine mål at arbejde på både, i form af praktisk arbejde, i forbindelse med mine rejser, selv før ‘ Flydende By’ blev en aktualitet. At komme til Danmark var snarere en spontan handling, men det viste sig at være præcis, hvad jeg var på udkig efter. Det giver mig mening og en følelse af at være stolt af, hvad jeg gør. At forsøge at gøre verden til et bedre sted, og aktivt arbejde hen imod det blev en livsstil, som jeg ønsker at forfølge permanent.

 

Briefly, what is the project about? Flydende By or ‘the floating city’ is a place that is just that. We find sustainable solutions deriving from both pure joy and the ideals we follow every day. We do this, while changing conventional society from the bottom up. At the same time, we work on our own boats, travelling the world spreading ideas of recycling, anarchy and sustainability.

Hvad går projektet kort ud på? Flydende By er et sted, der er netop det. Vi finder bæredygtige løsninger, der er affødt af ren glæde og de ​​idealer vi følger hver dag. Det gør vi, mens vi ændrer det konventionelle samfund nede fra og op. Samtidig arbejder vi på vores egne både, rejser verden rundt og spreder ideer om genbrug, anarki og bæredygtighed.

The goal of Flydende By is to build up a sustainable society from below. We develop methods to create decentralised sustainable solutions out of reused and organic ressources.
We want to find ways of organizing work, economy and decision processes in a fair and socially sustainable way.
We want to find ways of using the ocean in a senseful and constructive way, as part of the future sustainable society.

We know that all these aims can not be reached at once, or by us alone.

The aim of our work is creating a self-sufficient, travelling floating course centre, build according to own principles of sustainable and organic-complex architecture. The floating course centre will, when it’s ready, be reaching harbours around the world, exchanging knowledge about decentralized sustainable solutions.

 

Målet med Flydende By er at opbygge et bæredygtigt samfund nedefra. Vi udvikler metoder til at skabe decentrale bæredygtige løsninger, ud af genbrugte og organiske ressourcer.
Vi ønsker at finde måder at organisere arbejde, økonomi og beslutningsprocesser på en fair og socialt bæredygtig måde.
Vi ønsker at finde måder at bruge havet på en hensynsfuld og konstruktiv måde, som en del af fremtidens bæredygtige samfund .

Vi ved, at alle disse mål ikke kan nås på en gang, eller af os alene.

Målet med vores arbejde er at skabe et selvforsynende, rejsende flydende kursuscenter, bygget efter egne principper om bæredygtig og økologisk – kompleks arkitektur. Det flydende kursuscenter vil, når det er færdigt, rejse rundt til forskellige havne i verden, og udveksle viden om decentrale bæredygtige løsninger.

 

How is the project contributing to make Denmark/the world a better place? I believe, that every alternative project in the world changes its surroundings just by being there. Flydende By, in this case, offers a free space for exchange of ideas and a platform for experimentation. Especially, with our latest involvement in the Guldminen project, we have found significance on an official municipal and national level, searching for new solutions for waste reduction and circular economies.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Jeg tror, at ethvert alternativt projekt i verden ændrer sine omgivelser bare ved at ekstistere. Flydende By, i dette tilfælde, skaber et frirum til udveksling af ideer og en platform for eksperimenter. Især med vores seneste engagement i Guldminen projektet, er vi blevet en betydelig medspiller på officielt kommunalt og nationalt plan, i søgningen efter nye løsninger for affaldsreduktion og cirkulær økonomi.

 

How can you become a part of the project? Everybody can join us on our ”byggedag” (Building Day) and ”workshopdag” (Workshop Day), which takes place every Saturday; firstly, to help us out in our every day workflow, and then join one of our weekly alternating workshop topics.

Check us out on our website and on Facebook!

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? Alle kan slutte sig til os på vores byggedag og workshopdag, som finder sted hver lørdag. Først for at hjælpe os i vores praktiske arbejdsfællesskab, og derefter deltage i en af ​​vores ugentlige workshops med skiftende emner.

Tjek os ud på vores hjemmeside og på Facebook!

received_1016878615065047

 

FB_IMG_1457863667023

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.