Må jeg præsentere… Jette Møller fra SOS mod Racisme

Må jeg præsentere… Jette Møller fra SOS mod Racisme

Hvem er du? Jette Møller, landsformand for SOS mod Racisme, lektor på hhx hvor jeg underviser i engelsk, tysk og kulturforståelse. Hvorfor er du en del af dette projekt? Jeg er tidligere politiker, og integration, asyl samt diskrimination pga. etnisk baggrund eller hudfarve, har altid været en af mine vigtigste mærkesager. Hvad går projektet kort ud på? SOS mod Racisme forsøger […]