Klima, miljø og bæredygtighed
Et bedre EU uden vækst

Et bedre EU uden vækst

Jeg holder avisen Information, og har meldt mig på et nyhedsbrev, der giver mig et samlet overblik over gode og dårlige nyheder på klimafronten. Her er en af dem, som handler om en underskriftsindsamling på We Move, som skal bruges til at stille krav om omstilling i måden vi ser på vækst og velstand i EU. I Informations nyhedsbrev står der:

“Over 80.000 har allerede skrevet under på, at de ønsker et EU, der i fremtiden arbejder for at højne livskvaliteten for unionens borgere, uden at den økonomiske vækst behøver at vokse.

Forslaget til en grøn omstilling uden vækst er oprindeligt fremsat af 230 europæiske akademikere, der i september i år i et brev til EU slog fast, at EU-landene og resten af verden bør indstille sig på – og arbejde efter – en verden, hvor folk får det bedre, men uden at være afhængig af økonomisk vækst:

»I de seneste 70 år har vækst i bruttonationalproduktet (BNP) stået som de europæiske landes vigtigste økonomiske mål. Men i takt med at vores økonomier er vokset, er vores negative påvirkning af miljøet også taget til. Vi overskrider nu det forsvarlige råderum for menneskehedens aktiviteter på denne planet, og der er ingen tegn på, at de økonomiske aktiviteter bliver afkoblet fra ressourceforbruget eller forureningen i noget nær det påkrævede omfang. At løse europæiske landes sociale problemer forudsætter i dag ikke mere vækst. Det forudsætter en mere rimelig fordeling af de indtægter og den velstand, vi allerede har.«

Akademikerne bag underskriftsindsamlingen foreslår blandt andet, at EU nedsætter en fast kommission, der skal undersøge hele spørgsmålet om en fremtid uden vækst, ligesom de foreslår, at den europæiske vækst og stabilitetspagt (SGP) omdannes til en stabilitets- og velfærdspagt. Endelig foreslår de, at der i alle medlemslande etableres ministerier »for økonomisk omstilling«, hvor fokus er på at forbedre vilkårene for mennesker og natur i stedet for afhængighed af økonomisk vækst.

Skriv selv under, hvis du er enig.”

Jeg har været til et foredrag med en af de danske akademikere der står bag bevægelsen, og der er altså ikke opløftende gloser fra dem, som forsker i dette felt. Jeg håber du vil overveje at underskrive og i det hele taget tænke over hvordan du kan bidrage til den grønne omstilling, som både vi og verden omkring os, er nødt til at tage alvorligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.