Flygtninge, minoriteter og kulturmøder
Må jeg præsentere… Rebecca Smith-Sivertsen fra LGBT Asylum

Må jeg præsentere… Rebecca Smith-Sivertsen fra LGBT Asylum

Hvem er du? Mit navn er Rebecca, jeg er 25 år gammel og er snart færdig med min kandidat i globale studier/internationale relationer, hvor jeg har brugt de sidste 6 år på at uddanne mig indenfor menneskerettigheder, religiøs og kulturel diversitet og internationale konflikter og konfliktløsningsmetoder. Jeg er ved siden af mine studier og mit studiejob aktiv i organisationen LGBT Asylum (LGBT er et akronym af Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender red.), hvor jeg er kontaktperson for asylansøgere i Danmark, der er flygtet fra deres oprindelsesland på grund af forfølgelse og chikane, baseret på deres seksuelle orientering og/eller kønsidentitet.

Hvorfor er du en del af dette projekt? Jeg ansøgte om at blive frivillig i organisationen, fordi jeg igennem de sidste år har oplevet, at en af Danmarks største sociale udfordringer er, at tage ordentligt imod, og sørge for en værdig behandling af flygtninge og asylansøgere, der kommer til Danmark, med håbet om at skabe et liv hvor de ikke behøver at frygte krig, konflikter og forfølgelse. Jeg er træt af, og frustreret over, den måde vi omtaler vores medmennesker på i Danmark, så snart de har en anden hudfarve, etnicitet, religion o.a. end majoriteten, og jeg er dybt bekymret over de forhold der eksisterer på asylcentrene og i asylprocessen, hvor der simpelthen ikke er plads til at rumme de behov, særligt udsatte asylansøgere har. Derfor tænkte jeg, at rollen som kontaktperson for personer der er flygtet til Danmark var en måde, hvorpå jeg kunne yde støtte til personer der virkelig har brug for det og samtidig arbejde for at påvirke systemet til bedre at kunne rumme LGBT’ere der søger asyl.

Hvad går projektet kort ud på? LGBT Asylum er en NGO (Non Governmental Organization red.) der består af LGBT-personer – asylansøgere, flygtninge og danske statsborgere. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem, fordi det er en gruppe der er overset, og som oplever særlige udfordringer i asylsystemet – både i forhold til sagsbehandlingen, men også ved indkvarteringen under sagsbehandling. Mange oplever social isolation i lejrene, ligesom der forekommer chikane og overgreb hvis deres LGBT-status bliver kendt. Ydermere, oplever mange en sagsbehandling, hvor de bliver udspurgt på krænkende og nedværdigende vis, af sagsbehandlere der ikke har ordentligt kendskab til hvad det vil sige at være LGBT. Derfor arbejder LGBT Asylum både på at påvirke systemet til at være mere rummeligt i forhold til forskellige grupper af asylansøgere, samtidig med at en stor del af vores arbejde er at rådgive asylansøgerne i forhold til sagsbehandling og ophold og udgøre et socialt netværk, så de ikke føler sig isolerede i lejrene.

Hvorfor er projektet med til at gøre Danmark/verden til et bedre sted? Projektet er med til at gøre Danmark til et bedre sted, fordi der før vores organisation blev oprettet, ikke var nogen der tog sig af de personer hvis rettigheder vi kæmper for. Inden vi startede vores sociale og politiske arbejde omkring asylpolitik og LGBT’ere, var LGBT asylansøgere overladt til sig selv, og ingen holdt systematisk øje med, at deres rettigheder blev overholdt i sagsbehandlingen. Samtidig er det en gruppe hvor alle er lige, og vi lærer hele tiden af hinanden, om man er fra Jylland, Uganda, Malaysia eller et fjerde sted. Det er mindst lige så lærerigt for de danske statsborgere der deltager i gruppen, og vi fokuserer hele tiden på, at vi som land og mennesker skal trække på de utroligt mange ressourcer som asylansøgere og flygtninge medbringer, når de flygter fra deres oprindelsesland, frem for at møde dem med mistro og fordomme.

Hvordan kan man som privatperson blive en del af projektet? Man er velkommen til at kontakte os på vores hjemmeside her, støtte os økonimisk eller bare følge os på facebook her. Vores mailadresse er info@lgbtasylum.dk

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.