Børn og unge i udsatte positioner
Sprogbrug i undervisningsmaterialer

Sprogbrug i undervisningsmaterialer

Hvad får du, hvis du blander en folkeskolelærer og konsulent med speciale i anti-racistisk undervisning og repræsentation, en forlagschef fra et af Danmarks største undervisningsforlag og en forælder med bekymring for sprog og billeder, der skaber stereotyper og mis-repræsentation i undervisningsmateriale til vores børn?  

Svaret er: forandringens tredeling! 

I dag mødtes jeg med Rikke Bay, som er forlagschef hos Alinea og Mette Toft Nielsen, der er lærer og konsulent hos Dekonstruer. Mødet blev til på baggrund af et opslag jeg skrev på Kom nu Danmarks Instagram i slutningen af august, omhandlende læringsspillet ’Den Første Læsning’.   

Børnelitteratur og undervisningsmaterialer giver børn enestående mulighed for at opleve repræsentation og mangfoldighed. Desværre kan det stik modsatte også ske. Sprog og billeder kan nemlig bidrage til legitimation af undertrykkelse gennem stereotyper. Fremgår der fx problematiske ord og billeder i undervisningsmateriale – uden kritisk opmærksomhed – vil de bidrage til en ”normal og naturlig” indlejring af stereotyper. 

Lærer vi derimod børn at forholde sig kritisk til billeder og ord, er vi med til at ændre på den måde de forstår og møder verden. 

Som undervisningsforlag har Alinea både magt og potentiale. Det var derfor opløftende at høre, at det ligger de ansatte i forlaget meget på sinde, at bidrage positivt til kampen mod underrepræsentation og stereotypt sprog- og billedbrug. 

På vores gåtur talte vi om ansvar og handling. Vi talte om vigtigheden af, at lærere er klædt på til at hjælpe deres elever med et kritisk blik på ældre undervisningsmaterialer, og om hvordan man kan bidrage til den proces. Vi talte om at forældre skal hjælpe deres børn til at folde sproget ud og til at forstå, at ord kan være et stærkt våben – på både godt og ondt. Vi talte om den korte og den lange bane. 

Mette kan hjælpe med rådgivning i forhold til hvordan man kan handle her og nu, og hvordan man kan benytte det undervisningsmateriale som allerede findes, på en ansvarlig og kritisk måde. Hun får en stor anbefaling herfra og jeg håber at I vil følge hendes vigtige arbejde.    

Rikke bad mig sende en opfordring ud til alle, der benytter Alineas undervisningsmateriale, om at skrive ind, hvis I støder på noget problematisk. Send gerne et billede, også af kolofonen, så det er nemt at opspore. Alinea er glad for al hjælp i den forbindelse, og reviderer løbende deres bøger – så det betaler sig at hjælpe dem på vej. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.